Warto zwiedzi?:

Gi?ycko

 • Twierdza Boyen - wzniesiona na planie nieregularnego czworoboku, na naro?ach ma umieszczone pi?cioboczne bastiony. Ca?o?? jest otoczona wysokim wa?em ziemnym i fos?. Twierdz? mo?na zwiedza? spaceruj?c wytyczonymi szlakami.
 • Muzeum fauny i flory - mie?ci si? w obr?bie twierdzy, zawiera du?? kolekcj? wypchanych zwierz?t.
 • skrzyd?o zamku krzy?ackiego z XIV w.
 • ko?ci? ewangelicki z XIX w., w ktrym odbywaj? si? Gi?yckie Koncerty Organowe.
 • kamieniczki z XIX i pocz?tku XX w.
 • most na kanale ?ucza?skim - jedyny w Polsce most obrotowy.
 • Wie?a Ci?nie? - punkt widokowy, muzeum i kawiarnia.
 • rejsy statkami ?eglugi Mazurskiej.

Owczarnia - ma?a wie? pomi?dzy Gi?yckiem a K?trzynem.

 • Muzeum Mazurskie - Drewniana chata, w ktrej odtworzono wystrj mazurskiego domostwa.

Gier?o?

 • Wilczy Szaniec - kwatera g?wna Adolfa Hitlera. Wysadzona w powietrze w 1945 r. Do obejrzenia bunkry i schrony w r?nym stanie. Przez teren sza?ca prowadzi oznakowana trasa. Na miejscu mo?na kupi? przewodnik z jej opisem lub wynaj?? przewodnika.

K?trzyn

 • zamek krzy?acki z XIV w. - we wn?trzach mie?ci si? muzeum za zbiorem obrazw, rze?b i przedmiotw pochodz?cych z XV-XIX w.
 • ko?ci? ?w. Jerzego z XIV w. otoczony fragmentami murw obronnych z basztami.

?wi?ta Lipka - Sanktuarium Maryjne.  

 • ko?ci? i klasztor Jezuitw - jeden z najcenniejszych zespo?ow barokowych w Polsce. Latem odbywaj? si? koncerty organowe na barokowych organach z 1721 r. z ruchomymi figurkami.

Reszel

 • zamek biskupw warmi?skich z XV w. - z wierzy roztacza si? wspania?a panorama na okolic?.
 • XIX wieczny ratusz na rynku.
 • gotyckie mosty nad rzek?.
 • gotycki ko?ci? parafialny z XIV w.
 • p?nobarokowy ko?ci? Krzy?a ?wi?tego.

Sztynort

Srokowo

 • wie?a widokowa Bismarka.

Kana? Mazurski - nieuko?czony kana?, na ktrym mo?na obejrze? olbrzymie ?luzy. 

 • kilkunastometrowe ?luzy w Guji i Le?niewie.

Mamerki

Pozezdrze

 • polowa kwatera Himmlera.
 • rezerwat krajobrazowy "Pi?ackie Wzgrza".

Rapa

 • grobowiec rodziny Farenheidw w kszta?cie piramidy.

Puszcza Borecka

 • ostoja ?ubrw w Wolisku.

Paprotki

 • wykopaliska grodziska i cmentarzyska Galindw sprzed kilku tysi?cy lat.

Ryn

 • zamek krzy?acki.
 • wiatrak holenderski z XIX w.
 • m?yn wodny z XIX w.

Miko?ajki

 • Muzeum Reformacji Polskiej - wystawa eksponuje polsko?? ziem odzyskanych.
 • taras widokowy na jezioro ?uknajno - ?ci??y rezerwat przyrody, w lecie przebywa tam ok. 2000 dzikich ?ab?dzi.

Kosewo

 • ferma jeleniowatych prowadzona przez Instytut Parazytologii PAN. Kilkaset jeleni, saren, danieli i ?osi chodzi wolno po olbrzymich wybiegach.
 • muzeum przyrodnicze z ekspozycj? ukazuj?c? r?nice mi?dzy poszczeglnymi gatunkami jeleniowatych.

Popielno

 • Rezerwat i hodowla Tarpanw - konikw polskich. Kilka stad biega na wolno?ci w okolicznych lasach nale??cych do rezerwatu. Mo?na je spotka? w trakcie spacerw wyznaczonymi szlakami lub poje?dzi? na nich w stacji.
 • muzeum przyrodnicze z kolekcj? poro?y.

Le?niczwka Pranie

Kadzid?owo

Wojnowo

 • zespl klasztorny staroobrz?dowcw - Filiponw z XIX w.
 • cerkiew z lat 20-tych.

Kruty?

 • sp?yw kajakiem lub ?odzi? "na pych" po Krutyni do jeziora Kruty?skiego i z powrotem do wioski. Po drodze pi?kne widoki malowniczo wij?cej si? rzeki i dziewiczej przyrody.