Trasa "Ziemi Gi?yckiej"

 


Trasa "Ziemi Gi?yckiej" - 138 km (czarna).
Gi?ycko - Sulimy - Pieczonki - Soldany - Kruklanki - Wydminy - Lipi?skie - Mi?ki - Paprotki - Grk?o - Szymonka - ?awki - Skorupki - Rybical - Ryn - Knis - Salpik - Nakomiady - Owczarnia - Po?arki - Kronowo - Bogacko - Gi?ycko.


Zobacz koniecznie:
Cmentarz wojenny w Paprotkach, zamek krzy?acki w Rynie, pa?ac w Nakomiadach, Muzeum Ziemi Mazurskiej w Owczarni, twierdz? Boyen w Gi?ycku, most obrotowy na Kanale ?ucza?skim w Gi?ycku.

 
Trasa:
Pofa?dowana z kilkoma wi?kszymi wzniesieniami, drogi na og? bite i gruntowe z kilkoma odcinkami asfaltowymi o ma?ym i ?rednim nat??eniu ruchu.

Uwaga:
Mo?liwo?? zobaczenia ostoi ptactwa wodnego na Bagnach Nietlickich (szlak pomocniczy - zielony).